PROGRAM ZRUŠENIA VÍZY

Čo je Program bezvízového styku?

Proces podávania žiadostí o cestovné povolenie obsahuje menej formalít v porovnaní s procesom žiadosti o americké vízum. Cestujúci, ktorí vstupujú do Spojených štátov v rámci bezvízového programu, tu môžu zostať po dobu až 90 dní, ale musí pri vstupe predložiť spiatočnú letenku a preukázať vlastníctvo dostatočných finančných prostriedkov. Po úspešnom podaní žiadosti o ESTA povolenie od nás dostanete schválenej povolenie e-mailom. Je nanajvýš dôležité uchovať si číslo vašej ESTA žiadosti. Budete ho potrebovať k nasledujúcim úkonom:

Dôležité tipy

Ako požiadať o ESTA

Pozrite sa na našu online aplikáciu a odošlite svoju prihlášku ešte dnes. Viac ako 99% všetkých žiadateľom je povolenie schválené rýchlo.