PROGRAM ZRUŠENÍ VÍZY

Co je Program bezvízového styku?

Proces podávání žádostí o cestovní povolení obsahuje méně formalit ve srovnání s procesem žádosti o americké vízum. Cestující, kteří vstupují do Spojených států v rámci bezvízového programu, zde mohou zůstat po dobu až 90 dnů, ale musí při vstupu předložit zpáteční letenku a prokázat vlastnictví dostatečných finančních prostředků. Po úspěšném podání žádosti o ESTA povolení od nás dostanete schválené povolení e-mailem. Je nanejvýš důležité uchovat si číslo vaší ESTA žádosti. Budete ho potřebovat k následujícím úkonům:

Důležité tipy

Jak zažádat o vlastní číslo žádosti ESTA

Podívejte se na naši on-line aplikaci a odešlete svou přihlášku ještě dnes. Více než 99% všech žadatelům je povolení schváleno rychle.