ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΒΙΖΑ

Τι είναι το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα;

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για ταξιδιωτική άδεια περιλαμβάνει λιγότερες διατυπώσεις σε σχέση με τη διαδικασία αίτησης για βίζα για τις ΗΠΑ. Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα επιτρέπεται γενικώς να διαμείνουν εκεί έως 90 ημέρες, ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να παρέχετε απόδειξη ενός εισιτηρίου επιστροφής και απόδειξη καταβολής του ποσού κατά την είσοδό σας στη χώρα. Μετά την επιτυχή υποβολή αίτησης για ESTA, θα λάβετε την εγκεκριμένη ταξιδιωτική σας άδεια από εμάς μέσω e-mail. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσετε τον Αριθμό της Αίτησής σας για ESTA. Θα χρειαστείτε τον αριθμό της αίτησής σας για ESTA για τα εξής:

Σημαντικές Συμβουλές

Πώς να υποβάλετε αίτηση για να λάβετε τον προσωπικό σας αριθμό αίτησης για ESTA

Χρησιμοποιήστε την online εφαρμογή μας και υποβάλετε την αίτησή σας σήμερα. Πάνω από το 99% όλων όσων έχουν υποβάλει αίτηση εγκρίνονται αμέσως.