Juridisk friskrivningsklausul: esta-america.org styrs av ett privat företag som är specialiserat i elektroniska system för ansökan om inresetillstånd. Vi är inte anslutna till USA:s regering.

KONTROLLERA OCH VERIFIERA DIN ESTA-STATUS


Det är möjligt att verifiera eller uppdatera sin ESTA-status. Det finns flera anledningar till varför man ska kontrollera sin resebehörighet för USA. På den här sidan har vi lyft fram flera anledningar till varför man ska kontrollera och verifiera sin ESTA-status. Du kanske behöver veta utgångsdatumet eller vill att vi tar fram ditt behörighetsnummer inför din nästa resa till USA. Om ditt ESTA eller pass har gått ut måste du skicka in en ny ansökan innan din ankomst till USA.

Verifiera statusen på din ESTA-resebehörighet om:

  • Du har tappat bort ditt ansökningsnummer
  • Du är osäker på om du har ansökt tidigare
  • Du är osäker på om din resebehörighet har gått ut
  • Det finns någon i din resegrupp, i din familj eller en kollega som inte är säker på sin ESTA-status eller övriga dokument.

Om du efter kontrollering upptäcker att din resebehörighet har gått ut, men fortfarande vill besöka USA under Visa Waiver programmet (VWP), måste du ansöka om ett nytt ESTA. Det går inte att förlänga en resebehörighet. Resebehörigheter för inresa till USA är giltiga i 2 år. Om du ansöker om ett nytt ESTA under tiden din nuvarande behörighet fortfarande är giltig kommer den automatiskt att ersättas.