WIZA TURYSTYCZNA

Wiza turystyczna do Stanów Zjednoczonych

Cudzoziemiec może wjechać do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na dwa sposoby:

Informacje o Programie Ruchu Bezwizowego

Program bezwizowy to program rządu Stanów Zjednoczonych, który umożliwia obywatelom i obywatelom wszystkich krajów objętych zniesieniem wiz wjazd do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych lub turystycznych na okres do 90 dni bez konieczności uzyskania wizy. Zaletą wjazdu do Stanów Zjednoczonych w ramach programu Visa Waiver jest to, że możesz podróżować do Stanów Zjednoczonych w krótkim czasie. Jednak nie każdy może wjechać do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Tylko obywatele krajów objętych ruchem bezwizowym mogą ubiegać się o wizę, a po uzyskaniu zgody mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wizy do 90 dni.

O wizie turystycznej B-2

Obywatele większości krajów potrzebują wizy turystycznej (wiza biznesowa B-1 lub wiza turystyczna B-2), aby wjechać do Stanów Zjednoczonych. Proces ubiegania się o wizę stał się w ostatnich latach bardziej złożony ze względu na wzmożoną kontrolę większości osób ubiegających się o wizę. Sposób ubiegania się o wizę amerykańską jest zupełnie inny niż w przypadku ESTA. Proces wizowy obejmuje wiele formularzy wniosków i osobistą rozmowę w konsulacie lub ambasadzie USA. Musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą silne powiązania z krajem ojczystym. Wjazd do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy turystycznej ma kilka zalet w porównaniu z wjazdem do programu bezwizowego, w tym możliwość zmiany statusu i przedłużenia pobytu.

Jak ubiegać się o wizę turystyczną do USA

Tutaj na esta-america.org specjalizujemy się w pomaganiu wnioskodawcom z krajów objętych ruchem bezwizowym w ubieganiu się o ESTA (elektroniczny system autoryzacji podróży). Jednak możemy również pomóc Ci ubiegać się o wizę turystyczną lub biznesową do USA. Skontaktuj się z nami pod adresem info@esta-america.org, aby uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o wizę turystyczną do USA.