ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ

Τουριστική Βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες

Υπάρχουν 2 τρόποι με τους οποίους ένας αλλοδαπός μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τουρισμό ή για δουλειά.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα

Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα είναι ένα κρατικό πρόγραμμα των ΗΠΑ που επιτρέπει στους πολίτες και υπηκόους από όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαγγελματικούς λόγους ή ως επισκέπτες έως για 90 ημέρες χωρίς να χρειαστεί να αποκτήσουν βίζα. Το πλεονέκτημα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα είναι ότι έχει κάποιος τη δυνατότητα να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, δεν μπορούν να εισέλθουν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα. Μόνον οι πολίτες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση, και εφόσον εγκριθεί μπορούν να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες έως για 90 ημέρες χωρίς βίζα.

Σχετικά με την Τουριστική Βίζα B-2

Οι πολίτες των περισσότερων χωρών χρειάζονται βίζα επισκέπτη (Επαγγελματική Βίζα Β-1 ή Τουριστική Βίζα B-2) προκειμένου να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για βίζα έχει γίνει πιο περίπλοκη κατά τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου ελέγχου που υποβάλλονται οι περισσότεροι υποψήφιοι. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για βίζα των ΗΠΑ είναι εντελώς διαφορετική από ό, τι για ESTA. Η υποβολή αίτησης για βίζα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση πολλαπλών εντύπων και μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο στο προξενείο των ΗΠΑ ή την πρεσβεία. Μεταξύ μιας σειράς προϋποθέσεων, θα πρέπει να παρέχετε τεκμήρια που να αποδεικνύουν ότι έχετε ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα σας. Η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες με Τουριστική Βίζα έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την είσοδο μέσω του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να αλλάξετε την κατάσταση και να παρατείνετε τη διαμονή σας.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για Τουριστική Βίζα για τις ΗΠΑ

Εδώ στο esta-america.org ειδικευόμαστε στη βοήθεια πολιτών από χώρες που υπάγονται στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα να υποβάλλουν αίτηση για ESTA (Ηλεκτρονικό Σύστημα για Ταξιδιωτική Άδεια). Ωστόσο, μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε αίτηση για Τουριστική ή Επαγγελματική Βίζα για τις ΗΠΑ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@esta-america.org για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τουριστική βίζα για τις ΗΠΑ.