Juridisk friskrivningsklausul: esta-america.org styrs av ett privat företag som är specialiserat i elektroniska system för ansökan om inresetillstånd. Vi är inte anslutna till USA:s regering.

UPPDATERA ESTA-UPPGIFTER


Det är endast möjligt att uppdatera särskilda ESTA-uppgifter. Det finns flera anledningar till varför man ska uppdatera sina uppgifter. På den här sidan har vi lyft fram vilka uppgifter som är möjliga att uppdatera i ett ESTA. Du kanske vill uppdatera uppgifterna inför din nästa resa till USA. De uppgifter som går att uppdatera är mejladressen och boendeadress i USA. Om du vill uppdatera ytterligare uppgifter måste du skicka in en ny ansökan innan avresa till USA.

Du kan uppdatera din ESTA-resebehörighet om:

  • Du har ändrat mejladress sedan du ansökte sist
  • Du kan ändrat boendeadress i USA sedan du ansökte sist

Om andra uppgifter i din resebehörighet har ändrats, t.ex. juridiska ändringar i ditt pass (medborgarskap, kön m.m.), måste du ansöka om ett nytt ESTA.