Δέσμευση GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο κανονισμός (ΕΕ 2016/79) εφαρμόστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με ισχύ από τις 27 Απριλίου 2016. Οι πρωταρχικοί στόχοι του GDPR είναι 1) να παρέχει στους κατοίκους της ΕΕ περαιτέρω έλεγχο των δεδομένων που παρέχονται σε εταιρείες και 2) να παρέχει σε εταιρείες ένα πλαίσιο που πρέπει να ακολουθείται κατά την επεξεργασία δεδομένων από κατοίκους της ΕΕ.

Οι κυβερνήσεις εκτός ΕΕ/ΕΟΧ έχουν διαφορετικούς κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ορισμένα ρυθμιστικά πλαίσια είναι παρόμοια με τον GDPR, ενώ άλλα είναι πολύ περιορισμένα. Οι παγκόσμιες εταιρείες τείνουν να ακολουθούν το πλαίσιο GDPR, καθώς θεωρείται κορυφαίο πρότυπο για την επεξεργασία δεδομένων.

Ο παγκόσμιος ιστός αποτελείται από εκατομμύρια ιστότοπους, οι οποίοι, όταν επισκέπτονται, απαιτούν την τοποθέτηση συγκεκριμένων δεδομένων στους υπολογιστές των επισκεπτών. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως:

  • Ανιχνεύσιμος
  • Μη ανιχνεύσιμο


Αυτός ο ιστότοπος δεν απαιτεί την αποθήκευση ιχνηλασίμων δεδομένων στους υπολογιστές των επισκεπτών για να λειτουργήσει όπως επιθυμείτε. Όλοι οι επισκέπτες παραμένουν εντελώς ανώνυμοι. Τα μόνα μη ανιχνεύσιμα δεδομένα που συλλέγονται σχετίζονται με την τεχνική ανάλυση. Χρησιμοποιούμε ένα SSL (επίπεδο ασφαλούς υποδοχής) για την προστασία της μεταφοράς δεδομένων προς/από τον ιστότοπό μας.

Τα ανιχνεύσιμα δεδομένα παρέχονται μόνο από επισκέπτες που επικοινωνούν μαζί μας. Η επιλογή είναι δική σας για το τι θα γράψετε και θα συμπεριλάβετε. Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα γνωρίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε. Μόλις απαντήσουμε στο email σας, θα διαγραφεί οριστικά μαζί με τυχόν συνημμένα που μπορεί να έχετε συμπεριλάβει. Δεν διατηρούμε αναγνωρίσιμα δεδομένα για κανένα λόγο.

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται για επισκέπτες νόμιμης ηλικίας που ορίζονται ως 18 ετών και άνω.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον GDPR ή το απόρρητο, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Αποποίηση ευθύνης: Το ESTA-America.org δεν συνδέεται με καμία κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ. Το ESTA-America.org είναι ένας πάροχος υπηρεσιών Ταξιδιωτικής Εξουσιοδότησης των ΗΠΑ και πάροχος υποβολής. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν παρέχουμε νομικές συμβουλές. Διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας για περισσότερες πληροφορίες.

Προσθέστε το info@esta-america.org στο βιβλίο διευθύνσεών σας για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τα email μας.